Mànran Documentary

After a great year hanging-out with a lovely film crew, the Mànran documentary is now ready and set for broadcast! The hour-long programme “Mànran” will be shown on BBC Alba at 10pm, Christmas Day, followed by a half-hour long programme showing highlights of our gig at Fèis na Mara in Mallaig back in October. Why not kick-back with a mince pie and enjoy an hour and a half of Mànran festive fun?

As dèidh bliadhna sgoinneil a’ dol mun cuairt le criutha camara gar leantainn, tha an aithriseachd “Mànran” a-nis deiseil! Bidh dà phrògram sònraichte ri fhaicinn air BBC Alba Latha na Nollaige a’ tòiseachadh aig 10f le “Mànran” fhèin ‘s an uairsin aig 11f bidh na pìosan as fhèarr bho consairt bheòthail a rinn sinn ann an Malaig ri fhaicinn anns’ a phrògram “Mànran bho Fèis na Mara”. Abair Nollaig Chridheil air BBC Alba!