New Website

We've freshened up our website a wee bit so, please, have a rake around and make yourselves at home. The sheet-music section is also nearing completion so you'll be able to find "dots" for all just about all our tunes there now.

Tha sinn air beagan ùrachadhadh a thoirt air an làrach-lìn againn 's tha sinn an dòchas gun cord e ruibh. Cha mhòr nach eil a h-uile gin de na puirt againn a-nis ri fhaotainn an seo cuideachd, nach feuchaibh orra?